Przeżyj Triduum Paschalne!

Tak jak już nieraz wspominałem, kocham liturgię. Stąd też według mnie, jeśli chcemy dobrze przeżyć Święte Triduum Paschalne, należy zagłębić się bez reszty w liturgię, Słowo Boże i wszystko to, co wydarzy się od  Wielkiego Czwartku wieczorem. Pytanie tylko, czy wiemy jakie konkretne wydarzenia wspominamy w poszczególne dni Triduum? 

W Wielki Czwartek – Gromadzimy się z Jezusem w Wieczerniku. Możemy przeżyć to, co spotkało Apostołów. W czasie liturgii po uroczystym Gloria milkną organy, dzwony przestają bić, a zastępują je kołatki. Zaczyna się okres czuwania i modlitwy. W czytaniu możemy usłyszeć najstarszy fragment nowotestamentowy o ustanowieniu Eucharystii. To także dzień modlitwy za kapłanów. Pamiętajmy o swoich duszpasterzach w tym dniu.

Wyjątkowo uderzający jest fragment Janowej Ewangelii, mówiący o tym, że Jezus do końca umiłował swoich uczniów, czego symbolem był obrzęd umycia im nóg. W Wieczerniku otrzymujemy polecenie miłości i służby innym na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Liturgia kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu w procesji do wcześniej przygotowanej „ciemnicy” – symbolu Ogrodu Oliwnego i więzienia, w którym Jezus był przetrzymywany po aresztowaniu. W ten dzień warto zatrzymać się w zadumie nad tajemnicą Eucharystii i kapłaństwa.

 Wielki Piątek

Tego dnia uroczyście obchodzimy misterium śmierci Chrystusa. Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale wzywa do adoracji Krzyża. Jezus został zabity w tej samej godzinie, gdy na dziedzińcu Świątyni Jerozolimskiej zabijano baranki paschalne.

Liturgia Męki Pańskiej, bo tak nazywa się to nabożeństwo, rozpoczyna się procesją wejścia w kompletnej ciszy. Kapłan ubrany w szaty czerwonego koloru leży przez chwilę krzyżem i modli się w ciszy. Następnie rozpoczyna się Liturgia Słowa, czyli odczytanie fragmentów Księgi Izajasza i Listu do Hebrajczyków, w których jest mowa o cierpieniu Jezusa i Krzyżu, oraz Ewangelii wg św. Jana, w której podkreśla się, że Chrystus wydaje się na śmierć dobrowolnie.

Po odczytaniu całego opisu Męki Pańskiej następuje Modlitwa Powszechna. Ma ona szczególny charakter, ponieważ składa się z dziesięciu rozbudowanych wezwań oraz kolejno następujących po sobie modlitw.

Adoracja Krzyża to druga i zarazem najbardziej uroczysta część wielkopiątkowej liturgii, która pozwala nam jeszcze bardziej zagłębić się w tajemnicę Krzyża, w misterium Męki Pańskiej. Wpatrywanie się w krzyż, zaduma nad symbolem zwycięstwa Chrystusa to także modlitwa. Warto pamiętać, że przez ucałowanie Krzyża możemy dostąpić łaski odpustu zupełnego.

Trzecia część liturgii Wielkiego Piątku to Komunia św., która jest elementem zjednoczenia z Chrystusem.

-Ostatnia część z kolei to wielowiekowa tradycja „złożenia” Pana Jezusa w monstrancji do grobu. Warto zatrzymać się po liturgii nad Grobem Pańskim, zostawić wszystkie nasze sprawy, troski, problemy, odwrócić się od codziennego zgiełku i skupić się w ciszy i zadumie nad umęczonym Ciałem Jezusa Chrystusa.

Wielka Sobota

Tego dnia Kościół zachęca do nawiedzenia Grobu Pańskiego i adoracji Najświętszego Sakramentu. Na pamiątkę ofiary Krzyża w Wielki Piątek i Wielką Sobotę oddajemy cześć Zbawicielowi przez przyklęknięcie przed krzyżem, który adorowaliśmy podczas wieczornej liturgii.

Także w Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje Eucharystii, trwając w skupieniu i milczeniu wydarzeń Wielkiego Piątku. Jest to czas o oczekiwania. 

 Wigilia Paschalna

Liturgia Wigilii Paschalnej zaczyna się po zmroku i nie należy już do Wielkiej Soboty.

Została podzielona na cztery części: Liturgia Światła, podczas której błogosławi się światło; Liturgia Słowa, podczas której rozważa się dzieła Boże od początku świata; Liturgia Chrzcielna, podczas której odnawia się przyrzeczenia chrzcielne, błogosławi wodą oraz chrzci i bierzmuje katechumenów; na końcu następuje Liturgia Eucharystyczna.

Po trzech dniach znów możemy zaśpiewać uroczyste Gloria. Organy odżywają i świątynie rozbrzmiewają uroczystym Alleluja – śpiewem ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Życzę Wam wszystkim u progu Świętego Triduum abyście przeżyli je dobrze i owocnie. W końcu przygotowywaliśmy się na nie wspólnie przez 40 dni.